چند سطری دربارهٔ زنده‌یاد عباس صفاری (۱۳۳۰-۱۳۹۹) و شعری که سادگی را پیشنهاد می‌کند

انگشت‌شمارند شاعران دور از وطن که توانسته باشند بر شعر فارسی تأثیر بگذارند و عباس صفاری در میان انگشت‌شماران، در دو دههٔ اخیر، تأثیرگذارترین بوده است که کمی دیر به شعر امروز ایران آمد و خیلی زود رفت اما نامی … ادامه 

چند سطری دربارهٔ سید حسن حسینی و نقش و جایگاه او در ادبیات انقلاب اسلامی و بیدل‌شناسی امروز

حالا که نزدیک به دو دهه از کوچ ناگهانی سید حسن حسینی به دیار باقی می‌گذرد، به نظر می‌رسد آنچه از او مانده تکه‌های پراکنده‌ای است، هر کدام در سویی. کسی که می‌خواهد تصویری از او به دست بیاورد باید … ادامه 

چند نکته دربارهٔ یدالله رؤیایی (۱۳۱۱-۱۴۰۱) و شعر حجم و بیانیه‌ای که هنوز محل بحث‌ داعیه‌داران نوگرایی در شعر فارسی است

به چالشِ وضعیت در حال تثبیت شعر نو رفتن و کوشش برای به پیش بردن جریان شعر پس از نیما یکی از رسالت‌هایی است که شماری از شاعران برای خود تعریف می‌کنند، چه آنها که شعر خود را مستقل از … ادامه