علی‌اکبر صنعتی در نقاشی‌ مثل بسیاری از نقاشان همدوره‌اش،  مثل همه شاگردان مکتب کمال‌الملک،  طبیعت‌گراست؛ نقاشانی که در سال‌های پایانی دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی نقاشی امروز ایران را پایه گذاشتند.

در بسیاری دیگر از نقاشی‌هایش نیز روایتگر تاریخ و چهره‌های تأثیرگذار تاریخ ایران است. او پرتره‌های بسیاری از مشاهیر یکی، دو سده گذشته کشیده است؛ ‌ از سیدجمال‌الدین اسدآبادی و شیخ محمد خیابانی گرفته تا امام خمینی (ره).

اما درخشان‌ترین آثار علی‌اکبر صنعتی برای وقت‌هایی است که از تاریخ بیرون می‌آید و به روایت مردم جامعه می‌پردازد،  چه آنجا که مجسمه‌های مردم کوچه و بازار را ساخته است و چه آنجا که رنج‌های جمعی مردم را روایت کرده است؛ مرد بیکار و عائله‌اش، ‌ بزم درد بینوایان، ‌ زندانیان در بند و…

هر کدام روایتگر گوشه‌هایی از رنج‌های جامعه هستند. آنجا دیگر صنعتی مجسمه‌سازی است که هیچ‌یک از مجسمه‌سازان معاصر نمی‌توانند با او هماوردی کنند.

منبع: روزنامه همشهری - 13 دی 1396

پاسخ دهید