آخرین خنیاگر

چند سطری در ستایش استاد محمدرضا اسحاقی، استادبزرگ موسیقی مازندران، به مناسبت گرامیداشت او در جشنواره موسیقی فجر

لایق نبود قطره به عمان بردن خار و خس صحرا به گلستان بردن اما چه کنم که رسم موران باشد پای ملخی نزد سلیمان بردن تصویر روی خط درویش عبدی بخارایی می‌چرخد و شعر ابن‌یمین با صدای محمدرضا اسحاقی در … ادامه