نگاهی به نمایشگاه کهن‌شهر نیشابور، مجموعه نقاشی‌های علی سیدانی، در گالری اُ

رنگ‌ها می‌توانند روی اشیاء بنشینند و نقاشی را شکل دهند، می‌توانند از چارچوب اشیاء خارج شوند، می‌توانند فضای بیشتری را در بوم بگیرند، حتی می‌توانند همهٔ نقاشی را از آن خود کنند. ویژگی نقاشی‌های علی سیدانی این است که نسبت … ادامه