زیباشناسی فراموش‌شده‌ها

فراواقع‌گرایی ایرانی، جواد مدرسی و نمایشگاهی که با استقبال بسیار مواجه شده است

آنچه فراواقع‌گرایی و واقع‌گرایی افراطی یا به تعبیر دیگر هایپررئالیسم و سوپررئالیسم و واقع‌گرایی عکاسانه نامیده می‌شود، در حقیقت رویکرد نقاشان است در تصویر کردن منظره‌های متفاوت، به‌ گونه‌ای که شبیه عکس به‌ نظر برسد. نقاشی‌هایی که گاه آن‌قدر دقیق … ادامه