زندگی دوگانه فیلمساز ایرانی در دنیای نقدهای وطنی

اگر نوشته‌های سینمایی‌نویسان ایرانی دربارهٔ عباس کیارستمی را مرور کنیم، می‌بینیم که تا زمانی، کفهٔ نوشته‌های منفی سنگینی می‌کند. از دههٔ ۵۰ که کیارستمی کار خود را به‌عنوان سینماگر آغاز می‌کند تا میانه‌های دههٔ ۷۰ که موفقیت‌های بین‌المللی او اوج … ادامه