از شدت خواستن

نام شعر نو مذهبی با «خط خون» و «در سایه‎‌‎سار نخل ولایت» و علی موسوی گرمارودی پیوندی ناگسستنی دارد

علی موسوی گرمارودی از نمادهای شعر نو مذهبی در سال‎‌‎های دههٔ پنجاه است که حضور خود را در ادبیات معاصر تا امروز استمرار داده. شعرهای بلند «خط خون» و «در سایه‎‌‎سار نخل ولایت» سال‎‌‎ها الگویی بوده است برای شاعرانی که می‎‌‎خواسته‎‌‎اند با رویکرد دینی به سراغ شعر نو بروند و در چهار دههٔ اخیر بارها به شکل‎‌‎های گوناگون منتشر شده‎‌‎اند، آن‎‌‎قدر که به گوش عمومی‎‌‎ترین مخاطبان شعر نو و شعر مذهبی رسیده و در شمار مشهورترین آثار تاریخ شعر نو فارسی قرار گرفته است.

شعر «نماز» عاشقانه‎‌‎ای مذهبی است که مثل بسیاری دیگر از شعرهای علی موسوی گرمارودی نظیر «خاستگاه نور» و «محبوبه شب» و… ذیل شهرت و عمومیت دو شعر مشهور او قرار گرفته و کمتر بدان توجه شده است، با زبانی سخته و پیراسته که از نشانه‎‌‎های گرمارودی همواره در بوده شعر است.

چون به نماز می‎‌‎ایستی
بلندتر می‎‌‎نمایی
چون به نماز می‎‌‎ایستی
تمام خود را به خدای سپاری
و من تمام خود را به تو
شگفت بت‌پرستا که منم!

تمام تو را با خدا در میان نهادم
نماز تو، او را
و تو خود مرا

تو در نماز زیباتری
و نغمه‎‌‎ات از تبار ترانه‎‌‎هایی است
که جریدگان بر گذرگاه کوهستان‎‌‎ها می‎‌‎خوانند.
چادر نماز سپید گلدارت
همان بهار شکوفاست
بر قامت موزون‎‌‎ترین ناربن.
الله اکبر!
نجوای گرم و پاک تو هنگامه می‎‌‎کند
چندان که وسوسه خدای تو شدن را
در کفرگاه دلم بر می‎‌‎انگیزد

قامت تو
خود نمازی دیگر است
– ‎‌‎چون رساترین آیه‎‌‎-
به موزونی و بلندی.
از تو جدا نیستم
نمازهایت را با نیتی دوگانه به جای آر
که من در توام
از شدت خواستن
چون به رکوع می‎‌‎روی
با زانوان من برخیز
که من در تو ایستاده‎‌‎ام
به هنگام برخاستن.

منبع: روزنامه همشهری - ۴ آذر ۱۳۹۹

پاسخ دهید