به عقب‌تر برگرد

گروس عبدالملکیان جوان اول شعر دههٔ هشتاد که به مرور زمان اقبال عمومی پیدا می‎‌‎کند و به موفقیت‎‌‎های بین‎‌‎المللی دست می‎‌‎یابد

فرصتی نمانده است بیا همدیگر را بغل کنیم فردا یا من تو را می‎‌‎کشم یا تو چاقو را در آب خواهی شست همین چند سطر دنیا به همین چند سطر رسیده است به اینکه انسان کوچک بماند بهتر است به … ادامه