از خوشنویسی ایرانی و نقاشی تهرانی تا مجسمه‌ و طراحی

روزهای میانی اسفند به خلاف سال‌های گذشته روزهای شلوغ گالری‌هاست. پیش از شیوع کرونا معمولاً گالری‌ها از میانه‌های اسفند کارهای خود را جمع می‌کردند و به تعطیلات می‌رفتند که با انگیزه دوباره‌ای  در سال جدید به میدان بیایند. اما تعطیلی … ادامه