آخرین کلاس درس سعید

ادوارد سعید یکی از شخصیت‌های چندوجهی معاصر است که توصیف او در چند کلمه دشوار است. او را چگونه باید معرفی کرد؟ یک اندیشمند پست‌مدرن؟ منتقد و تحلیلگر ادبیات؟ نظریه‌پردازی که جایگاهی هم‌ارز یک فیلسوف دارد؟ فعال سیاسی ضدجنگ در … ادامه 

فاخر یا مبتذل،نخبگان یا عوام؟

نگاهی به کتاب پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

جدال میان هنر نخبه‌گرا و هنر عامه‌پسند همواره یکی از مسائل اصلی دنیای هنر بوده است. کدام هنر ذوق عامه را تربیت می‌کند و کدام هنر آن را تنزل می‌دهد؟ هنرمندان مخاطبان خود را از میان کدام طیف انتخاب می‌کنند … ادامه