فاخر یا مبتذل،نخبگان یا عوام؟

نگاهی به کتاب پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

جدال میان هنر نخبه‌گرا و هنر عامه‌پسند همواره یکی از مسائل اصلی دنیای هنر بوده است. کدام هنر ذوق عامه را تربیت می‌کند و کدام هنر آن را تنزل می‌دهد؟ هنرمندان مخاطبان خود را از میان کدام طیف انتخاب می‌کنند … ادامه 

آخرین کلاس درس سعید

ادوارد سعید یکی از شخصیت‌های چندوجهی معاصر است که توصیف او در چند کلمه دشوار است. او را چگونه باید معرفی کرد؟ یک اندیشمند پست‌مدرن؟ منتقد و تحلیلگر ادبیات؟ نظریه‌پردازی که جایگاهی هم‌ارز یک فیلسوف دارد؟ فعال سیاسی ضدجنگ در … ادامه