در انجماد پس از زمهریر

در سوگ کامران جمالی ۱۳۹۹-۱۳۳۱

کامران جمالی، سال‌های سال، فارغ از هیاهو، به فعالیت ادبی مشغول بود؛ از سرودن شعر و نوشتن یادداشت‌ها و مقاله‌های تحلیلی تا ترجمهٔ شعر و آثار داستانی. سهم کسانی که در خلوت و سکوت به فعالیت ادبی مشغولند بیشتر وقت‌ها … ادامه