هوشنگ ایرانی، احمد شاملو، سهراب سپهری، هوشنگ ابتهاج، اسماعیل شاهرودی ازجمله شاعرانی‌اند که در سال‌های رونق شعرنو، مجموعه‌های خود را منتشر می‌کنند

نتیجهٔ گشایشی که در سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ پدید آمده است، فضای باز سیاسی اجتماعی و رونق گرفتن نشریات و به تبع آنها رونق جریان‌های ادبی است. هر چه به دههٔ سی نزدیک‌تر می‌شویم، شمار نشریات ادبی بیشتر می‌شود، … ادامه 

هوشنگ ایرانی در سال ۱۳۳۴ آخرین مجموعه شعر خود را منتشر می‌کند و شعر فارسی را ترک می‌گوید. آیا او نابغه‌ای است درک‌ناشده یا کسی که از سر تفنن به سراغ شعر آمده؟

پنجه‌ای از ‌-خشم‌- آبی خرد گردد در درونش هستی توفان شود، همچون غباری زیر چنگ دره‌ها پیچان برکند نفرت از بند مهره شکافد قلعه‌های سهمگین خیره بر دریا مرداب آهن‌ها دود دشنه چشمش گلوی نهرها را یخ زند… ضعف تألیف‌ها … ادامه