مجمع مترجمان پیشکسوت

نگاهی به ترجمه‌های آثار هرمان هسه به زبان فارسی

آثار هرمان هسه، نوبلیست آلمانی ادبیات، در سال‌های دور و نزدیک مورد‌توجه و اقبال مترجمان و خوانندگان فارسی بوده است. در یک نگاه کلی می‌توان ترجمهٔ آثار او به زبان فارسی را به سه دوره تقسیم کرد؛ سال‌های دهه چهل … ادامه