ارزش استمرار

چند سطری در ستایش نیما یوشیج و راهی که در شعر امروز ایران آغاز کرد

نیما یوشیج زمانی پا به عرصهٔ شعر می‌گذارد که چند سالی است تغییر در شعر فارسی آغاز شده. شعرهای شاعران اروپایی به فارسی ترجمه می‌شود. شعر در روزگار مشروطه و سال‌های بعد به زبان زندگی روزمره نزدیک می‌شود. شعر فارسی … ادامه 

ابوالقاسم جنتی‌عطایی نخستین گزیده شعر نیما را منتشر می‌کند. کتاب، آغازی‌است بر انتشار مجموعه‌های کامل اشعار نیما یوشیج

نیما یوشیج «قصه رنگ‌ پریده، خون سرد» را به سرمایهٔ خود در سال ۱۳۰۰، در ۳۲ صفحه، در مطبعه سعادت، به قیمت یک قران منتشر کرد. دومین مجموعه شعر نیما «خانواده سرباز» شامل پنج شعر است که در سال ۱۳۰۵ … ادامه 

برخاستن ققنوس از خاکستر شعر

نیما یوشیج در سال ۱۳۱۶ ققنوس را منتشر می‌کند و چالش حقیقی شعر سنتی و شعر نو آغاز می‌شود

ققنوس مرغ خوشخوان، آوازهٔ جهان آواره مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است فرد بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان بسیاری شعر «افسانه» نیما یوشیج را در سال ۱۳۰۱ آغاز شعر نو و آغاز شاعری … ادامه 

انتشار افسانه و دو نامه در سال ۱۳۲۹ بیش از هر چیز از پذیرش مرجعیت نیما یوشیج در مقام پیشوای شعر نو خبر می‌دهد

مرجعیت نیما در شعر پذیرفته شده است. دست‌کم پیروان و هم‌نسلان نیما مرجعیت او را پذیرفته‌اند. در سال ۱۳۲۹ «افسانه» به شکل کتاب با مقدمه احمد شاملو چاپ می‌شود. شاملوی ۲۵ساله در مقدمه افسانه می‌نویسد: «افسانه را می‌توان در شمار … ادامه 

ساعت ۲ بامداد چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۳۸ نیما یوشیج بر اثر ذات‌الریه در ۶۲ سالگی زندگی را بدرود می‌گوید. روز بعد پیکر او در امامزاده عبدالله شهرری به خاک سپرده می‌شود. سیروس طاهباز می‌نویسد: «(پنجشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۳۸) صبح خودم … ادامه