آن که تنها می‌نوردد عمر

شعر نعمت میرزازاده یکی از نمونه‌های شعر سیاسی‌-مذهبی دهه‌های 40 و50 است که قرائت اسلام انقلابی را نمایندگی می‌کند

«سایه‌بانش/ بارش خورشید/ بارگاهش/ آبی بام بلند آسمان دشت/ مرز پرواز نگاهش حایل آفاق/ همدمش توفان گرم وحشی صحرا/ چهره‌گاهش/ –هر کران–/ بهت کویری تشنه و تب‌دار/ در نهفت هر رگش نبض جهانی زندگی جاری/ لیک او با خویشتن تنها/ … ادامه