آن که تنها می‌نوردد عمر

شعر نعمت میرزازاده یکی از نمونه‌های شعر سیاسی‌-مذهبی دهه‌های چهل و پنجاه است که قرائت اسلام انقلابی را نمایندگی می‌کند

سایه‌بانش بارش خورشید بارگاهش آبی بام بلند آسمان دشت مرز پرواز نگاهش حایل آفاق همدمش توفان گرم وحشی صحرا چهره‌گاهش –هر کران– بهت کویری تشنه و تب‌دار در نهفت هر رگش نبض جهانی زندگی جاری لیک او با خویشتن تنها … ادامه