من تلاش ازبهر بیداری ملت می‌کنم

سید اشرف‌الدین گیلانی نسیم شمال ۱۳۱۳-۱۲۴۹

اگر شعر مشروطه را شعری سیاسی‌-اجتماعی بدانیم که زبان ساده‌ای دارد و آکنده از واژه‌های روزمره و مظاهر زندگی جدید است و می‌کوشد شعری برای عموم مردم باشد و بخواهیم از میان شاعران دورهٔ مشروطه یک نفر را به‌عنوان نماینده … ادامه