من قفل کرده‌ام... بدجور!

«دارم دوباره کلاغ می‌شوم»، سرودهٔ مهرداد فلاح، یکی از مجموعه‌هایی است که جریان پیشرو شعر را نمایندگی می‌کند.

کسی جرأت نمی‌کند این دستگاه عجیبی که آینه برای خودش برداشته است از روی چهره‌ای که نمی‌دانم هی عکس برمی‌دارد این کلیشه‌ها را کجا خرج می‌کنی… ها؟ ایستاده‌ام که همین حرف‌ها را بزنم بزنم زیر گوش کسی که نمی‌شناسم کسی … ادامه