ولیعهد بی‌تاج و تخت

منوچهر شیبانی در ۱۳۲۴ مجموعه شعر جرقه را منتشر می‌کند و یکی از نخستین همراهان نیما یوشیج می‌شود

شمال به بالای کوه‌های پر از برف به روی یک کلهٔ آهنین که هست نقش بر آن یک صلیب بشکسته زنی ستاده و مردی یکی به‌ دست گرفته ز دور داسی بسان زهره که بر کف گرفته چنگی ز گیسوانش … ادامه