فردا که چشم بگشایم/ از تپه روبه‎‌‎رو سرازیر خواهی شد به آن‎‌‎سوی دامنه اما/ و پنجره‎‌‎ام برای ابد گشوده خواهد ماند/ سپیده دم/ زنبق‎‌‎ها بیدار می‎‌‎شوند غوطه‎‌‎ور در شبنم/ و بوی آویشن و بابونه از آغوشم خواهد گریخت/ کجای این … ادامه