فردا که چشم بگشایم از تپهٔ روبه‎‌‎رو سرازیر خواهی شد به آن‎‌‎سوی دامنه اما و پنجره‎‌‎ام برای ابد گشوده خواهد ماند سپیده‌دم زنبق‎‌‎ها بیدار می‎‌‎شوند غوطه‎‌‎ور در شبنم و بوی آویشن و بابونه از آغوشم خواهد گریخت کجای این درهٔ … ادامه