شعر نو، شکل کهن شعر فارسی را به‌هم می‌ریزد

شعر نو، شکل کهن شعر فارسی را به‌هم می‌ریزد و شکل تازه‌ای ارائه می‌کند. در شکل تازه، لزوماً مصراع‌ها مساوی هم نیستند و قافیه در انتهای هر مصراع یا بیت نمی‌آید. جای قافیه تغییر می‌کند، وقتی جمله تمام می‌شود، آنگاه … ادامه 

وضعیت متناقض بهار

تلاش ملک‌الشعرا برای ایستادن در میان سنت و تجدد

در دعوای سنت‌گرایان و تجددخواهان، محمدتقی بهار نمایندهٔ سنت‌گرایان است. مجادله‌های قلمی او و تقی رفعت در مجلهٔ انجمن ادبی دانشکده از بهترین نوشته‌هایی است که دیدگاه‌های دو طرف دعوای سنت و تجدد ادبی را نشان می‌دهد. بهار می‌خواهد از … ادامه