نوفل لوشاتو تقاطع هانری کُربَن

مستند مستشرق، ساخته مسعود طاهری که به زندگی و دیدگاه‌های هانری کربن می‌پردازد، نمونه‌ای موفق از مستند پرتره‌ فلسفی است

رونق مستندسازی و اقبال به جشنوارهٔ سینما حقیقت سبب شده است که بسیاری به فکر تهیهٔ مستند از شخصیت‌های گمنام و آشنای سال‌های دور و نزدیک بیفتند. سال‌های اخیر سال‌های رواج مستند پرتره است. در جشنوارهٔ سینما حقیقت شاهد مستندهای … ادامه