هنوز زبانم را خاموش نکرده‌اند

چند سطری در سوگ مرید البرغوثی، آخرین ستارهٔ نسل طلایی شاعران فلسطین

وطن اصلی‌ترین درونمایهٔ شعر شاعران فلسطین بوده است. شاعرانی که سال‌ها وطنی نداشتند و حتی نمی‌توانستند وطنشان را در نقشه پیدا کنند چاره‌ای نداشتند جز اینکه به ادبیات پناه ببرند و کاری کنند که نام کشورشان را دست‌کم از حافظهٔ … ادامه