برآیند خوب و بد دیروزهای ما

مجموعهٔ چهارجلدی «تاریخ تحلیلی شعر نو» اثر شمس‌ لنگرودی در سال 1377 کامل می‎‌‎شود. اثری که مهم‎ترین و جامع‎‌ترین اثر دربارهٔ شعر نو از آغاز تا امروز است

دست‎‌‎کم هفتاد سال از خلق نخستین نمونهٔ سروده‎‌‎های شعر نو گذشته است اما جای مرجعی که بتواند روایتگر تاریخ شعر نو باشد، خالی است. کتاب‎‌‎های تحلیلی شعر نو به کتاب‎‌‎هایی مثل «شعر نو از آغاز تا امروز» محمد حقوقی و … ادامه