آیینه‌وار

«گاهی دلم برای خودم تنگ می‎‌‎شود» یکی از تأثیرگذارترین مجموعه‎‌‎ها در سیر تحولات غزل امروز است.

قطره قطره اگر چه آب شدیم ابر بودیم و آفتاب شدیم ساخت ما را همو که می‎‌‎پنداشت به یکی جرعه‎‌‎اش خراب شدیم هی مترسک کلاه را بردار ما کلاغان دگر عقاب شدیم ما از آن سودن و نیاسودن سنگ زیرین … ادامه