یک تکه از صدای تو

«مرد بی‎‌‎مورد» اثر محمدسعید میرزایی مجموعه‎‌‎ای است که جریان پیشرو غزل در سال‎‌‎های دههٔ هفتاد را نمایندگی می‎‌‎کند

انگشت‌‎‌‎ها به نرمی، بر شیشه‎‌‎ها زدند با حالت اشاره کسی را صدا زدند انگشت‎‌‎های سبز بریده، تمام شب بر شیشه‎‌‎های پنجرهٔ خواب ما زدند یک‎‌‎دسته جنگجوی قدیمی، سوار اسب شیپورها نواخته و طبل را زدند و دسته منظم سربازهای خیس … ادامه