محمدرضا حکیمی

چند سطر در سوگ محمدرضا حکیمی آخرین شمایل نسلی بی‌جایگزین

محمدرضا حکیمی، مجموعه‌ای بود از ویژگی‌هایی که از دور احتمالاً متناقض به‌نظر می‌رسد. از پیوند با سنت و تحصیل در سنتی‌ترین شکل مدرسه‌های دینی و شاگردی بسیاری از عالمانی که از بزرگ‌ترین نمایندگان سنت اسلامی- شیعی به شمار می‌روند تا … ادامه