نگاهی به زندگی و نقاشی‌های محسن وزیری مقدم که نمایشگاه آثارش این روزها در گالری ‌اعتماد برپاست

وقتی مدرسه صنایع مستظرفه به دانشکده هنرهای زیبا تبدیل شد، محسن وزیری مقدم از دانشجویان دوره‌های اول آن بود. دانشکده هنرهای زیبا آن روزها تحت سیطره شاگردان مکتب کمال‌الملک بود. نقاشانی که بیشتر آثارشان به تقلید از طبیعت و نقاشی … ادامه