هراس و پرواز

در سوگ محسن وزیری‌مقدم ۱۳۹۷-۱۳۰۳

محسن وزیری‌مقدم می‌توانست یکی از نقاشان مکتب کمال‌الملک باشد، یکی از نخستین فارغ‌التحصیلان مدرسهٔ صنایع مستظرفه که به‌تازگی نامش شده بود دانشکدهٔ هنرهای زیبا. یکی از نقاشانی که کار خود را تقلید از طبیعت می‌دانند و گاه نیم‌نگاهی به اجتماع … ادامه 

جست‌و‌جویی طولانی تا عدم‌تعین

چند سطر درباره محسن وزیری‌مقدم و جایگاهی که در هنر نوگرای ایران دارد

اگر بخواهیم از میان هنرمندانی که پیش از شتاب هنر نوگرای ایران در دههٔ چهل راه خود را پیدا کرده بودند چند نفر را انتخاب کنیم، احتمالاً یکی از اصلی‌ترین‌ گزینه‌ها محسن وزیری‌مقدم است. هنرمندی که از دههٔ بیست کار … ادامه