گفتمان‌شناسی برای همه عمر

چند سطر در سوگ لطف‌الله یارمحمدی، زبان‌شناس و گفتمان‌شناس خلوت‌گزیده‌ای که در سکوت و فراموشی درگذشت

در خیل درگذشتگان روزهای تعطیل هفتهٔ گذشته نام لطف‌الله یارمحمدی نیز به چشم می‌خورد؛ کسی که خبر درگذشت او در ازدحام خبرها و انبوه درگذشتگان گم شد و کمتر به چشم آمد. لطف‌الله یارمحمدی خلوت‌گزیده‌ای بود که عمری دور از … ادامه