آیینه عشق گذران

در سال ۱۳۴۰ شعر کوچه فریدون مشیری در مجموعه ابر منتشر می‌شود؛ شعری که عمومی‌ترین شعر عاشقانه نو تا امروز است

بی‌تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به ‌دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم اگر بخواهیم شاعری را به‌ عنوان نماد احساسات‌گرایی و … ادامه