شهر آزاد گشته اما...

نگاهی به نمایشگاه «خرمشهر+30» در گفت‌و‌گو با محمد فرنود، جاسم غضبان‌پور و فریدون فربود

خرمشهر که به اشغال درآمد، غرور ملی همهٔ ایرانیان مخدوش شد. چند ماهی گذشت تا ایرانیان در جنگ تحمیلی ناخواسته خود را پیدا کنند. مسئلهٔ اصلی همچنان خرمشهر بود. «مردم نمی‌پرسیدند چند کیلومتر از خاک ایران آزاد شده، می‌پرسیدند که … ادامه