خورشید مرده بود

انتشار «تولدی دیگر» تنها تولد دوباره فروغ فرخزاد نیست آغاز راه تازه‌ای است در شعر نو فارسی

آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین‌ها رفت و سبزه‌ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به‌خود نپذیرفت فروغ فرخزاد پیش از «تولدی دیگر»، سه مجموعه منتشر کرده است؛ «دیوار» و … ادامه 

بعد از تو هر چه رفت...

مرگ فروغ حادثه‌ای تکان‌دهنده است که شاعر عصیانگر ژرف‌اندیش را در اوج شکوفایی از شعر نو فارسی می‌گیرد

به مادرم گفتم: «دیگر تمام شد»/ گفتم: «همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می‌افتد/ باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم» مرگ جزء جدایی‌ناپذیر شخصیت فروغ فرخزاد است. یعنی اگر فروغ نمی‌مرد، اگر این‌قدر زود، در سال‌های پس از تولد دوباره، … ادامه