علی گلستانه و سلوک بی‌وقفه او در نقاشی امروز ایران

علی گلستانه، سلوک نقاشانه‌ای است که در حاشیهٔ نقاشی امروز، فارغ از خوشامد زمانه و جریان‌هایی که می‌آیند و رایج می‌شوند و کمی بعد می‌روند، کار خود را می‌کند و به تجربه‌های خود مشغول است. حاشیه‌ای که وقتی پس از … ادامه