نقاشی‌های علی قائمی از جنس جوهر نقاشی است؛ از بازی نور و سایه و درآمیختن رنگ‌ها تا رسیدن به ترکیب‌بندی‌های چشم‌نواز تازه و دخل و تصرف در اشیا؛ آن‌قدر که از مرز واقعیت فراتر برود و نقاشی خلق شود. آنچه … ادامه