آنها زنده‌اند

گزارشی از نمایشگاه آثار علی‌اکبر صادقی در موزه هنرهای معاصر تهران

موزهٔ هنرهای معاصر این روزها میزبان مجموعه آثار علی‌اکبر صادقی است. یکی از هنرمندان پیشکسوت معاصر که پنجاه سال است در هنر معاصر ایران حضور دارد و در حوزه‌های مختلف تأثیرگذار بوده است. در این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار علی‌اکبر … ادامه