سبدی که آرزوهای در تبعید را می‌برد

چند سطر در سوگ عزالدین المناصره، شاعر نامدار فلسطینی که بر اثر کرونا درگذشت

درگذشت عزالدین المناصره در حقیقت نشانهٔ پایان نسل طلایی شاعران فلسطین است. شاعران فلسطین سال‌ها نه‌تنها ادبیات وطن اشغال‌شده‌شان را نمایندگی می‌کردند که زمانی ستاره‌های شعر جهان عرب بودند و بسیاری از آنها شهرت جهانی داشتند؛ محمود درویش، سمیح القاسم، … ادامه