داستان مداد عباس

نخستین نمایشگاه نقاشی‌های عباس کیارستمی در گالری گلستان

نشست خبری نمایشگاه نقاشی‌های عباس کیارستمی صبح روز یکشنبه با حضور لیلی گلستان و محمدرضا بهمن‌پور در مؤسسه توسعه هنرهای معاصر برگزار شد. لیلی گلستان آغازگر نشست بود؛ گالری‌داری که کیارستمی همواره نمایشگاه عکس‌های خود را در گالری او برپا … ادامه 

زندگی دوگانه فیلمساز ایرانی در دنیای نقد‌های وطنی

اگر نوشته‌های سینمایی‌نویسان ایرانی دربارهٔ عباس کیارستمی را مرور کنیم، می‌بینیم که تا زمانی، کفهٔ نوشته‌های منفی سنگینی می‌کند. از دههٔ پنجاه که کیارستمی کار خود را به‌عنوان سینماگر آغاز می‌کند تا میانه‌های دههٔ هفتاد که موفقیت‌های بین‌المللی او اوج … ادامه 

زندگی دوگانه فیلمساز ایرانی در دنیای نقدهای وطنی

اگر نوشته‌های سینمایی‌نویسان ایرانی دربارهٔ عباس کیارستمی را مرور کنیم، می‌بینیم که تا زمانی، کفهٔ نوشته‌های منفی سنگینی می‌کند. از دههٔ ۵۰ که کیارستمی کار خود را به‌عنوان سینماگر آغاز می‌کند تا میانه‌های دههٔ ۷۰ که موفقیت‌های بین‌المللی او اوج … ادامه