از جنس اصالت نقاشی

نگاهی به نقاشی‌های عباس نسل‌شاملو در نمایشگاه پالیدن که در تالار این‌جا دایر است

عباس نسل‌شاملو از پدیده‌های نقاشی سال‌های اخیر است که نقاشی به نقاشی و نمایشگاه به نمایشگاه پیش می‌آید و تمایز خود را به رخ می‌کشد و جایگاه خود را در میان نقاشان امروز پیدا می‌کند. او طبیعت را دستمایهٔ خلق … ادامه