رهیار بیدار

استقبال عموم خوانندگان از «سفر پنجم» از تشنگی جامعه، برای شنیدن صدای ارزش‎‌‎های فراموش‎‌‎شده خود، خبر می‎‌‎دهد

جامعه در آستانهٔ انقلاب اسلامی است. می‎‌‎خواهد نظام سلطنتی را کنار بزند و انقلاب کند. اما انقلاب حقیقی پیش‎‌‎تر درون آدم‎‌‎ها اتفاق افتاده است. ارزش‎‌‎های طاغوتی رنگ می‎‌‎بازند و همه‎‌‌‎چیز صبغهٔ اسلامی می‎‌‎گیرد. بازگشت به گذشته‎‌‎ای که چند دهه است … ادامه