یکی از خبرهایی که در میان اخبار خیل درگذشتگان کرونایی کمتر شنیده شد، خبر درگذشت صفدر تقی‌زاده بود؛ شخصیتی که بیش از نیم‌قرن در مقام مترجمی حرفه‌ای، در ادبیات ایران حاضر بود و آثار بسیاری را به فارسی برگرداند. صفدر … ادامه