باغی در منقار بلبلی

«عین غول‌های قدیمی» یکی از شاعران خلوت‌گزیده امروز را جلوی دوربین می‌نشاند، اما تنها اندکی به جهان شاعرانه او وارد می‌شود

او می‌آید و روی صندلی کهنه می‌نشیند من برمی‌گردم تا قرص‌هایش را بیاورم و تا برمی‌گردم، در جای او یک روزنامهٔ کهنه روی صندلی برجا مانده است که توی کاغذهای زرد آن اسامی برندگان بلیت‌های بخت‌‌آزمایی را نوشته‌اند و در … ادامه 

خانه را روشن می‎‌ کنند و می‎‌‎میرند

درگذشت احمد شاملو در سال ۱۳۷۹ پایان دورهٔ شاعران بزرگ امروز زبان فارسی است

غافلان هم‎‌‎سازند، تنها طوفان کودکان ناهمگون می‎‌‎زاید احمد شاملو در سال‎‌‎های دههٔ سی آرام‌آرام از شعر نیمایی فاصله می‎‌‎گیرد و به مدد زبانی که به مرور‌ زمان متمایز می‎‌‎شود و دایرهٔ واژگانی غنی که از گذشته تا امروز ادبیات فارسی … ادامه 

احوالپرسی از احمدرضا احمدی در سالروز تولد 79 سالگی آقای شاعر

از روزی که سرود «عکس‌های شناسنامه واقعی اما آدم‌ها واقعی نیستند» تا نظام زیباشناسانهٔ تازه‌ای را به شعر فارسی پیشنهاد کند، از روزی که با دفتر شعر «طرح»، راهی تازه در شعر مدرن فارسی آغاز کرد، از روزی که هنوز … ادامه 

یک شهر گفت آری پرنده‌ای

حکایت احمدرضا احمدی حکایت سلوک شاعرانه‌ای است که از سال ۱۳۴۱ آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. او شعری متفاوت و نامتعارف را در آن سال‌ها آغاز کرد؛ شعری تصویرگرا که نه‌تنها از وزن و موسیقی و سجع بهره‌ای … ادامه 

چگونه غزل فارسی تجدید حیات کرد؟

نمی‌توان شعر مدرن فارسی را فارغ از تحولات اجتماعی فرهنگی ایران معاصر تحلیل کرد. سال‌های دههٔ چهل و پنجاه سال‌های ایران مدرن است؛ سال‌های گسترش شهرنشینی، ورود مظاهر زندگی مدرن، تغییر سبک زندگی، شکل‌گیری صنایع تازه، معماری نوین و… جامعهٔ … ادامه