تکیه‌داده به شامگاه

اگر به باد نمی‌رفتی تو را چه می‌خواندم شکوفه پرپر اگر به باد نمی‌رفتی تو را چه می‌خواندم شکوفه پرپر شعرهای کوتاه طبیعت‌گرایانه‌ در شعر امروز فارسی بیش از هر چیز مدیون کتاب ارجمند هایکو، ترجمهٔ احمد شاملو و عسکری … ادامه 

فضای مجازی ‌و شبکه‌های اجتماعی مجالی است برای کوتاه‌نویسی که هر چه گسترده‌تر می‌شود گونه‌های کوتاه ادبی مثل داستانک و شعر کوتاه فراگیرتر می‌شوند. در این میان نباید سهم پیشگامان کوتاه‌نویسی را فراموش کرد که از سال‌ها پیش تا امروز … ادامه