در حواشی این راه

سید علی میرافضلی مهم‌ترین نماینده شعر نیمایی در سال‌های اخیر است.

نقطه‌هایم بوی سرگشتگی دارد و درد ردپایی در حواشی این راه: گاه و بیگاه شانه بر شانه عشق گشته‌ام کوچه‌ها را؛ لذتی دارد اما رفتن از کوه بالا بر سر تخته سنگی نشستن دل به تنهایی خویش بستن. بعضی از … ادامه