ساده مثل سیاه

چند سطری دربارهٔ سیا ارمجانی هنرمند نامدار ایرانی‌-‌آمریکایی که چند روز پیش در ۸۱سالگی درگذشت

از میان هنرمندان نامدار ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی، انگشت‌شمارند کسانی که همهٔ حیات حرفه‌ای هنری‌شان در خارج از ایران بوده باشد، آنجا آغاز کرده باشند و همانجا به شهرت رسیده باشند. در میان این انگشت‌شماران سیا ارمجانی یکی از نامدارترین‌هاست. … ادامه