داستان سوم، باغ‌سوخته؛ روایت زوال

نگاهی به نمایشگاه «باغ‌سوخته» در گفت‌و‌گو با سپیده سحر

برگ‌های خشک سوزنی، کاج کف گالری را پوشانده‌اند و زیر پاهای بازدیدکنندگان خش‌خش می‌کنند. از همان بدو ورود معلوم است که با نمایشگاهی متفاوت مواجهیم. در چوبی قدیمی، دومین اتفاق متفاوت نمایشگاه است. عجیب‌تر از آن جمجمه‌هایی است که در … ادامه