اخبار جدیدی از طبیعت

نگاهی به نمایشگاه نقاشی‌های سهراب مرزبان در گالری شیرین

رنگ‌هایی متنوع؛ سبز، آبی، زرد و ارغوانی. تصویرهایی محو از طبیعت، انگار باران بر لنز دوربین نشسته و تصویرها مبهم و محو شده باشند. شاخه‌هایی در هم تنیده، آن‌قدر درهم تنیده و پیچیده که انگار نقشی تازه خلق کرده‌اند. ترکیبی … ادامه