در نخستین برف پاییزی به نهمین سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران رفتیم تا هنرمندان از حال و هوای خلق آثار هنری در سرما بگویند

صبح شنبه، ۲۵ آبان است. نخستین برف پاییزی، تهران را سفید‌پوش کرده است. خیابان نلسون ماندلا خلوت است و گاهی اتومبیلی از آنجا رد می‌شود. خودروها در برف مانده‌اند. خیابان سراسر سکوت و سپیدی است. اما وقتی یکی از ورودی‌های … ادامه