در ساحل خاکستری مه

مرگ سلمان هراتی در سال 1365 سخت‎‌‎ترین ضربه‎‌‎ای است که می‎‌‎تواند به نهال نوپای شعر انقلاب اسلامی وارد شود

زندگی معلمی روستایی به نام سلمان هراتی در مقام شاعری حرفه‎‌‎ای در مجموع نزدیک به پنج سال است، اما آنچه او در همین پنج سال به‎‌‎دست داده آن‎‌‎قدر هست که سبب ماندگاری او در شعر امروز می‎‌‎شود و او را … ادامه