بدرود بانوی زبان سغدی

چند سطری در سوگ بدرالزمان قریب که غریبانه زیست و غریبانه درگذشت

«سغد» امروزه نام ولایتی در تاجیکستان است به مرکزیت شهر خجند. اما اگر بخواهیم سغد را بیشتر بشناسیم باید به قرن‌ها پیش برویم؛ به ایران باستان و خراسان بزرگ و سمرقند و بخارا و تمدن ماوراء‌النهر و جادهٔ ابریشم. مردم … ادامه