تابستان کنار دریا چرت می‌زند

«کنسرت در جهنم» آغاز راه رسول یونان است، شاعری که یکی از تأثیرگذارترین شاعران سال‌های بعد خواهد شد.

این شهر شهر قصه‎‌‎های مادربزرگ نیست که زیبا و آرام باشد آسمانش را هرگز آبی ندیده‎‌‎ام من از اینجا خواهم رفت و فرقی هم نمی‎‌‎کند که فانوسی داشته باشم یا نه کسی که می‎‌‎گریزد از گم شدن نمی‎‌‎ترسد «کنسرت در … ادامه